ประเภทของ ฮอร์โมน

ประเภทของ ฮอร์โมน

ฮอร์โมนของสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้:

 1. ฮอร์โมน อนุพันธ์ของอะมีน (Amine-derived hormone) เป็นอนุพันธ์ของ กรดอะมิโน ไทโรซีน และ ทริปโตแฟน (tryptophan) ตัวอย่าง เช่น แคทีคอลามีน (catecholamine) และ ไทโรซีน (thyroxine)
 2. เปปไทด์ฮอร์โมน (Peptide hormone) ประกอบด้วยโซ่ของ กรดอะมิโน ตัวอย่าง เช่น เปปไทด์ฮอร์โมน เล็กอย่าง TRH และ วาโซเพรสซิน เปปไทด์ประกอบด้วยโซ่ กรดอะมิโน ที่ต่อกันเป็นโมเลกุลของ โปรตีน ตัวอย่าง โปรตีนฮอร์โมน ได้แก่ อินสุลิน และโกรว์ทฮอร์โมน
 3. สเตอรอยด์ฮอร์โมน (Steroid hormone) เป็นอนุพันธ์จาก คอเลสเตอรอล (cholesterol) แหล่งผลิตในร่างกายได้แก่ เปลือกต่อมหมวกไต (adrenal cortex) และ ต่อมบ่งเพศ(gonad) ตัวอย่างเช่น
  1. สเตอรอยด์ฮอร์โมน คือ เทสโตสเตอโรน และ คอร์ติโซน
  2. สเตอรอลฮอร์โมน (Sterol hormone) เช่น แคลซิตริออล
 4. ลิพิด และ ฟอสโฟลิพิด มี ฮอร์โมนดังนี้
  1. ลิพิดเช่น กรดไลโนเลนิก (linoleic acid)
  2. ฟอสโฟลิพิด เช่น กรดอาแรคคิโดนิก (arachidonic acid)
  3. อีไอโคซานอยด์ (eicosanoid) เช่น โปรสตาแกลนดิน (prostaglandin)

 อะมีน ฮอร์โมน

ฮอร์โมน อนุพันธ์ของอะมีน:

 เปปไทด์ ฮอร์โมน

เปปไทด์ ฮอร์โมน:

สเตอรอยด์ และ สเตอรอล ฮอร์โมน

สเตอรอยด์ ฮอร์โมน:

สเตอรอล ฮอร์โมน:

ลิพิด ฮอร์โมน

ลิพิด และ ฟอสโฟลิพิด ฮอร์โมน (อีไอโคซานอยด์) :

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s