เกณฑ์ในการจัดสรรอวัยวะ

เกณฑ์ในการจัดสรรอวัยวะ การจัดสรรอวัยวะเป็นงานที่ยากลำบากอย่างหนึ่งในกระบวนการบริจาคอวัยวะ  ด้วยอวัยวะบริจาคเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่มีอยู่จำกัด ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการจัดสรรอวัยวะ จึงต้องดำเนินการให้สามารถนำอวัยวะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง เป็นไปตามนโยบายของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ คือ จัดสรรอวัยวะอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่มีการซื้อขาย หลักสำคัญในการจัดสรรอวัยวะ คือ จัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นก่อน คือผู้ป่วยที่มีการหนักมาก อาจเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่ ผู้รอรับการปลูกถ่ายหัวใจ ปอด หัวใจพร้อมปอด และผู้รอรับการ ปลูกถ่ายตับที่มีสถานะด่วนมาก (Super Urgent) ส่วนผู้รอรับไตสามารถอยู่ได้หากได้รับการล้างไตจึงไม่อยู่ในเกณฑ์นี้ จัดสรรตามภูมิภาค ด้วยถือว่าอวัยวะที่ได้รับจากชุมชนใดควรให้ประโยชน์แก่ชุมชนนั้นก่อน ดังนั้น หากผู้บริจาคอวัยวะอยู่ในภูมิภาคใด จะจัดสรรให้กับผู้รอรับอวัยวะที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลสมาชิกศูนย์ฯ ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นก่อน หากไม่มีจึงจัดสรรให้กับส่วนกลาง จัดสรรตามลำดับ ในภูมิภาคเดียวกันถ้ามีโรงพยาบาลสมาชิกที่ปลูกถ่ายอวัยวะชนิดเดียวกันหลายแห่ง ให้จัดสรรตามลำดับ หากมีผู้บริจาคในโรงพยาบาลที่ทำการปลูกถ่ายอวัยวะเอง โรงพยาบาลนั้นจะได้รับการจัดสรรอวัยวะให้ก่อน จัดสรรตามผลของเนื้อเยื่อ ในผู้รอรับไต มีเกณฑ์การจัดสรรไตโดยดูจากคะแนน ที่คำนวณจาก ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ ระยะเวลาในการรอไต ระดับภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อ และอายุของผู้รอรับ เกณฑ์การจัดสรรอวัยวะในปัจจุบันมีดังนี้ การจัดสรรหัวใจ หัวใจและปอด ปอด จัดสรรให้กับผู้ป่วยที่มีสถานะด่วนก่อนแล้วจึงจัดสรรตามลำดับ การจัดสรรตับ จัดสรรให้กับผู้ที่มีสถานะด่วนมากก่อน แล้วจึงจัดสรรตามลำดับ การจัดสรรไต 3.1.… อ่านเพิ่มเติม เกณฑ์ในการจัดสรรอวัยวะ

Dyshidrotic Eczema

วิธีการรักษาโรคชนิดที่ชื่อว่า ” Dyshidrotic Eczema ”  ภาวะการแพ้ของผิวหนัง หรือเรียกอีกชื่อว่าอาการ ” เหงื่อไม่ดี ” Dyshidrotic Eczema คือมีตุ่มน้ำใสขึ้นที่มือ หรือเท้า บางครั้งมีอาการปวดแสบ หรือคัน ก่อนที่ผื่นจะขึ้นคนที่เป็นบ่อย ๆ จะมีอาการเดือนละครั้ง บางคนจะมีอาจจะมีอาการปีละครั้ง ลักษณะผื่นที่พบคือ เป็นตุ่มน้ำใส ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตรหรือเล็กกว่า ที่ปลายนิ้ว ด้านข้างของนิ้ว ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มน้ำนี้มักจะหนา ๆ และอยู่ลึก ๆ ที่ผิวจะแดง ๆ หรือบวมขึ้นเล็กน้อย บางครั้งตุ่มน้ำเล็ก ๆ เหล่านี้จะมารวมกันเป็นตุ่มที่ใหญ่ขึ้น อาการคัน หรือเจ็บ จะแย่ลงเมื่อถูกน้ำหรือถูกสบุ่หรือสารเคมีอื่น ๆ หากเกาผื่นแรง ๆ ตุ่มน้ำจะแตกออก และมีของเหลวไหลออกมา ทำให้ผิวหนังหนา ๆ แข็ง ๆ และแตกง่าย และจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหาย Dyshidrotic Eczema… อ่านเพิ่มเติม Dyshidrotic Eczema

มาดื่มน้ำ และ ปัสสาวะอย่างคนมีความรู้

มาดื่มน้ำ และ ปัสสาวะอย่างคนมีความรู้ ปัญหาคนยุคนี้ คือ ดื่มน้ำมากเกินไป เป็นเพราะการรณรงค์เรื่อง ดื่มน้ำมากๆ และการขาดความรู้ ทำให้เกิดปัญหามากมายตามมา วันนี้ขอให้ความรู้กัน จะได้ดื่มน้ำ-ปัสสาวะอย่างผู้มีความรู้ อ่านแยกกันนะครับ ไม่ได้อ่านติดกัน 1. ปัสสาวะเป็นผลจากการกรองเลือดของไต เพื่อนำเอาของเสียหลักคือ ยูเรีย ออกจากเลือด รวมถึงปริมาณน้ำส่วนเกิน 2. ปกติการดื่มน้ำเข้าไป ร่างกายจะกำจัดทิ้งได้หมดประมาณ 4 ชม. 3. การดื่มน้ำที่เหมาะสม คือ ให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเหมาะสม ถ้าได้น้อยไปจะเรียก dehydration 4. วิธีดูว่าร่างกายขาดน้ำหรือไม่ ต้องเอาปัสสาวะมาวัดความถ่วงจำเพาะ หรือ specific gravity ซึ่งในชีวิตประจำวันคงไม่สามารถทำได้ 5. ดังนั้นการดูแบบอ้อมๆ ( Indirect ) คือ การดูสีปัสสาวะ ต้องไม่ใส(น้ำเยอะไป) หรือเหลืองเข้ม (ขาดน้ำ) 6. ปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อวันแบบคร่าวๆ คือ น้ำหนักตัว คูณ 30 เช่น… อ่านเพิ่มเติม มาดื่มน้ำ และ ปัสสาวะอย่างคนมีความรู้

อ่านผลตรวจเลือด

1.. Blood chemistry แปลตรงๆว่าเคมีของเลือด หมายถึงระดับของสารต่างๆที่อยู่ในเลือดซึ่งก่อปฏิกิริยาเคมีได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารเหล่านี้ บ่งบอกไปถึงว่าจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นในร่างกายบ้าง 2.. FBS = ย่อมาจาก fasting blood sugar แปลว่าระดับน้ำตาลในเลือดหลังการอดอาหารมาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เป็นการตรวจสถานะของโรคเบาหวานโดยตรง คือคนปกติค่านี้จะต่ำกว่า 100 mg/dL ถ้าของใครสูงเกิน 125 ก็ถือว่าเป็นเบาหวานแล้วอย่างบริบูรณ์ 3.. HbA1C = ย่อมาจาก hemoglobin A1C แปลว่าระน้ำตาลสะสมเฉลี่ยสามเดือนในเม็ดเลือดแดง มีความหมายคล้ายๆกับค่า FBS คือโดยคำนิยามถ้าน้ำตาลสะสมเฉลี่ยของของใครสูงกว่า 6.5% ก็ถือว่าเป็นโรคเบาหวานไปแล้วอย่างบริบูรณ์ ค่า HbA1C นี้ดีกว่าค่า FBS ในสองประเด็น คือ3.1 ทำให้เราตรวจคัดกรองเบาหวานได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องอดอาหารมาล่วงหน้า3.2 การที่มันสะท้อนค่าน้ำตาลในเลือดในช่วงเวลาสามเดือนย้อนหลัง จึงตัดปัญหาระดับน้ำตาลวูบวาบในช่วงหนึ่งวันก่อนการตรวจ คือคนไข้บางคนที่จะทำตัวดีเฉพาะสองสามวันก่อนไปหาหมอเพื่อให้น้ำตาลในเลือดดูดี พอคล้อยหลังหมอตรวจเสร็จก็ออกมาสั่งไอติมมากินเป็นกะละมังให้หายอยาก คนไข้แบบนี้การตรวจ HbA1C จะทำให้ทราบสถานะที่แท้จริงของเบาหวานดีกว่า 4.. BUN = ย่อมาจาก… อ่านเพิ่มเติม อ่านผลตรวจเลือด

การตรวจสำคัญก่อนการเปลี่ยนไต

ในการเปลี่ยนไต ก่อนการเปลี่ยนไตทุกครั้งจะต้องมีการตรวจกรุ๊ปเลือด, เนื้อเยื่อ HLA Typing, Lymphocyte Cross Match, เพื่อดูความเข้ากันของผู้ให้และผู้รับ*** #การตรวจกรุ๊ปเลือด (Blood group) ในคนเราจะมีกรุ๊ปเลือดอยู่ด้วยกัน 4 กรุ๊ป คือ A, B, AB, และ O ฉะนั้นคนไข้โรคไตและผู้บริจาคจะต้องมีกรุ๊ปเลือดเดียวกัน หรือกรุ๊ปที่เข้ากันได้ [หรือใช้เทคนิคพิเศษคือ การปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือด] #การตรวจ Human Leukocyte Antigen (HLA) คือการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อดูความเข้ากันของเนื้อเยื่อระหว่างผู้ป่วยโรคไตและผู้บริจาคเลือดกรุ๊ปเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีเนื้อเยื่อเหมือนกัน ผู้ที่มาจากครอบครัวเดียวกันหรือสายเลือดเดียวกันมีโอกาสที่จะมีเนื้อเยื่อเหมือนกันได้มากกว่าผู้ที่มาจากครอบครัวอื่น ความเหมือนของเนื้อเยื่อนี่เองคือตัวบ่งชี้ถึงผลความสำเร็จของการเปลี่ยนไต และเป็นตัวบ่งบอกว่าไตที่เปลี่ยนไปแล้วจะใช้งานได้ดีเพียงใดและนานเท่าใด ซึ่งถ้าเนื้อเยื่อ HLA ของผู้ให้และผู้รับเหมือนกันน้อยหรือไม่เหมือนกันเลย ย่อมส่งผลทำให้ไตที่เปลี่ยนไปทำงานได้ไม่ค่อยดีและมีอายุการใช้งานน้อยกว่าไตที่มีเนื้อเยื่อเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน #การตรวจ Lymphocyte Cross Match เป็นการตรวจหาความภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้น เพื่อทำลายหรือต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งได้แก่ อวัยวะของผู้อื่น เช่น ไต ตับ หัวใจ เลือด เชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส สารเคมี… อ่านเพิ่มเติม การตรวจสำคัญก่อนการเปลี่ยนไต

ภาวะแทรกซ้อนหลังการเปลี่ยนไต

๑. ไตไม่ทำงานทันที ที่ใส่เข้าไปในร่างกาย : ป้องกันได้ด้วยการตรวจการเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อให้ถูกต้องก่อนทำการปลูกถ่ายไต ๒. การสลัดไตอย่างเฉียบพลัน : มี ประมาณ ๒๐-๔๐ % ในปีแรก ขึ้นกับชนิดของยาที่ใช้กดภูมิต้านทานอวัยวะที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่สามารถรักษาได้ด้วยยาสเตียรอยด์ ซึ่งไม่แพงมากนัก มีจำนวนน้อยที่ต้องใช้ยาที่มีราคาแพงเพื่อควบคุมการสลัดไต ๓. การสลัดไตอย่างเรื้อรัง : คือ การเสื่อมสภาพของไตอย่างช้าๆ โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ในปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้โดยเด็ดขาด แต่สามารถลดความเสี่ยงนี้ได้โดยการควบคุมโรคที่อาจเกิดร่วมด้วยให้ดี เช่น ความดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และต้องกินยาลดภูมิต้านทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะสลัดไตอย่างเฉียบพลัน ซึ่งจะมีผลทำให้ไตมีอายุยืนยาวขึ้น ๔. การติดเชื้อจากเชื้อทั่วไป : หลัง การปลูกถ่ายไต ภูมิต้านทานร่างกายจะลดลง ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายจากเชื้อทั่วๆไป เช่น ปอดบวม กรวยไตอักเสบ หรือจากเชื้อพวกฉวยโอกาส เช่น ไวรัส CMV , Herpes, EB virus เชื้อรา เชื้อพยาธิ วัณโรค และอาจต้องกินยาเพื่อป้องกันพวกเชื้อฉวยโอกาสเหล่านี้ด้วยในระยะแรกหลังการผ่าตัด ๕.… อ่านเพิ่มเติม ภาวะแทรกซ้อนหลังการเปลี่ยนไต

3 สาเหตุไตวายเฉียบพลัน

3 สาเหตุไตวายเฉียบพลัน 1.กรวยไตอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อของกรวยไต สาเหตุมาจากการอั้นปัสสาวะ โดยเฉพาะผู้หญิงจะพบมาก ทำให้เชื้อโรคย้อนเข้าสู่กรวยไตจนอักเสบและติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการปวดหลังข้างใดข้างหนึ่งที่มีการติดเชื้อ ซึ่งภาวะนี้สามารถรักษาให้หายได้ อย่างไรก็ตาม แม้การป่วยกรวยไตอักเสบเพียง 1-2 ครั้งจะไม่ทำให้ไตเสื่อมเรื้อรัง แต่ขออย่าอั้นปัสสาวะอีก 2.ถุงน้ำหรือซีสต์ขนาดใหญ่ จนไปขยายทำให้เยื่อหุ้มไตห่างออก ทำให้เกิดอาการปวดตื้อๆ บริเวณหลังใต้ซี่โครง แต่หากซีสต์แตกก็อาจมีเลือดออกทางปัสสาวะให้สังเกตได้ 3.มีนิ่วอุดท่อไต มักจะพบนิ่วหลุดเข้าไปในท่อไตข้างใดข้างหนึ่ง จึงทำให้เกิดการปวดหลังเพียงข้างเดียว โดยจะมีอาการปวดในลักษณะบีบรุนแรงมากและคลายออก เนื่องจากท่อไตจะบีบและคลายตัว เพื่อขับนิ่วที่อุดตันอยู่ให้หลุดไป ซึ่งหากนิ่วหลุดออกไปจากท่อไตก็จะหายจากการปวดหลัง